ಕನ್ನಡ

ಪಂಪ ಕೀರ್ತಿದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕವಿ. ಆದರೆ ಅಂತರ್ ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಜಗತ್ಕವಿ. ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರಿಗೆ ಒದಗಿದ ಅಥವಾ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಒದಗಿದಂಥ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಜಯಿಸುವ, ಆಳುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಆಗ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಪ ರನ್ನ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಹಾಗೆ ನಾವೂ ಬರೆದು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಪಂಪನೂ ಕೀರ್ತಿದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಜಗತ್ಕವಿಯೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ.

ಕುವೆಂಪು

ಸರಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ: ಮೂಲತತ್ವಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 1

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಸ್ತಾರದವರೆಗೆ. ಇದು ದೈತ್ಯ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆಯಂತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ […]

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಪರಿಚಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ದ್ರವ್ಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂಯೋಜನೆ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಣ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು […]

Chemistry Key Terms

Introduction Chemistry is the scientific discipline that studies the properties, composition, structure, and changes of matter. It explores the interactions […]

ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ರ ಅಪೂರ್ಣ ಅನ್ವೇಷಣೆ: ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ · ನವೆಂಬರ್ 22, 2023 ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ನ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು (The Unified Field Theory) ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ […]

ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಂಪರೆ: ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶ

ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಯಾರು? ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇಟಲಿಯ ಅನ್ವೇಷಕನಾಗಿದ್ದು, 1492 ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಸಮುದ್ರಯಾನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು, […]

ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ?

ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ದೇಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡವು. ದೇಶಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆ: ಮೊದಲ ದೇಶಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ […]

ಕನ್ನಡ ಪುಟ