ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇತಿಹಾಸದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗತಕಾಲವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ಪತ್ತೇದಾರಿಗಳಂತೆ. ಪತ್ತೇದಾರಿಗಳು ಭೂತಗನ್ನಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹಳೆಯ ಪತ್ರಗಳು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸುಳಿವುಗಳಂತಿವೆ. ಹಳೆಯ ಡೈರಿಗಳು, ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಜನರು ಏನು ಯೋಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದುತ್ತಾರೆ.

ಇತರ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳು! ಜನರು ಹೇಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಏನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರು ಪುರಾತತ್ವ ಅಗೆತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗತಕಾಲವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರನ್ನು “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು” ಅಥವಾ “ಮೌಖಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ಹೇಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಗಟು ತುಣುಕುಗಳಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ – ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ವಿವರವನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇತಿಹಾಸವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರಂತರ ಒಗಟು ಇದ್ದಂತೆ.

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಭೂತಕಾಲದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಂದು ವಾಸಿಸುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನರು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸದಿದ್ದರೂ, ಗತಕಾಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸುಳಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *