ಭೂಮಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ – ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ದಕ್ಷಿಣ ಬೇಸಿಗೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 1993 ರಂದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು-ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಭೂಮಿಯು ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೇಲೆ ನೇತಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಖಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಸೂರದಿಂದ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಋತುಗಳು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ಋತುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಿನದಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ. (ಕೃಪೆ: ನಾಸಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)

ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ

ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಸಗೆಯ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇಕೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಪೆರುವಿನ ಋತುಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಅಮೇರಿಕ) ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ ನ ಋತುಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ?

ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತಾನು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ (ಹಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಷನ್ – Hall of the Inquisition ) ಹೊರಬಂದು, ಮೆಲ್ಲಗೆ “ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಚಲಿಸುವುದಂತೂ ನಿಜ” ಎಂದು ಗುನುಗಿದನು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲಿಲಿಯೋಗೆ ಭೂಮಿಯು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಚರ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ.

ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಗಳು ಋತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಗಳು ತಿಂಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮುಂತಾದ ಚಂದ್ರನ ಹಂತಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ

ನಿಖರವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು, ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನಗರಗಳು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಂತಹ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಖಗೋಳ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಿಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅದರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಕಾಶದ ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ (12º 57| ಉತ್ತರ, 77º 38|ಪೂರ್ವ)

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನುದೃಢಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಾವು ಆಕಾಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು: ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅಕ್ಷವು ಅದರ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಇತರ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪೂರ್ವವು ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಆ ಚಪ್ಪಟೆಯಲ್ಲ ಬದಲು ದುಂಡಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪವಾದಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ (ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ).

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ

ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನಾವು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಗರ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಗ್ರಿಡ್ ನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಗೋಳದ ಮೇಲಿನ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತವು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕೇಂದ್ರವು ಗೋಳದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವಿನ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳೆರಡರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಹಾನ್ ವೃತ್ತಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಮೆರಿಡಿಯನ್(meridian) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅವು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಲಂಬ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಯುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಥಳದ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ (ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಲು ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು), ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಮಾನಿನ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ನ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು 0° ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಏಕೆ, ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೂಲಕ 0° ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ರಾಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭೂಖಂಡದ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ರೇಖಾಂಶಗಳನ್ನು ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 0° ರಿಂದ 180° ವರೆಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯು.ಎಸ್. ನೌಕಾ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಗಡಿಯಾರ-ಮನೆ ಮಾನದಂಡದ ರೇಖಾಂಶವು 77.066° W ಆಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷಾಂಶ (ಅಥವಾ ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಥಾನ) ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೀವು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಮಾನಿನ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 0° ರಿಂದ 90° ವರೆಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಅಕ್ಷಾಂಶವು 0°.) ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನೌಕಾ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಮಾನದಂಡದ ಅಕ್ಷಾಂಶವು 38.921° N ಆಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಅಕ್ಷಾಂಶವು 90° S, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಅಕ್ಷಾಂಶವು 90° N ಆಗಿದೆ.

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶದ ಬದಲಿಗೆ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವನತಿ(declination) ಮತ್ತು ಬಲ ಆರೋಹಣ(right ascension ವಿಷುವದಂಶ , ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆಕಾಶ ಗೋಳವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು: ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ- ಉತ್ತರ ಆಕಾಶ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಕಾಶ ಧ್ರುವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಕಾಶದ ಬಿಂದುಗಳು. ಆಕಾಶ ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವಿನ ಅರ್ಧದಾರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಧ್ರುವದಿಂದ 90° ದೂರದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಕಾಶಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಂತೆಯೇ ಅದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿದೆ. ಆಕಾಶದ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಆಕಾಶ ಗೋಳದ ಮೇಲಿನ ಅವನತಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ: ಆಕಾಶ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ (ಧನಾತ್ಮಕ) ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ (ಋಣಾತ್ಮಕ) . ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಆಕಾಶ ಧ್ರುವದ ಬಳಿಯಿರುವ ಪೊಲಾರಿಸ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸುಮಾರು +90° ನಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಲ ಆರೋಹಣ (RA) ರೇಖಾಂಶದಂತಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಬದಲಿಗೆ, ನಾವು ಎಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಂದು ವಸಂತ ಋತುವಿನ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ(ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ), ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ (ecliptic ಸೂರ್ಯನ ಪಥ) ಆಕಾಶದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ದಾಟುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. RA ಅನ್ನು ಕೋನದ (ಡಿಗ್ರಿಗಳು) ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಏಕಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶ ಗೋಳವು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ ಗೋಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ RAಯ 360° ಅನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಪ್ರತಿ 15° ಕಮಾನು 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಯಾಪೆಲ್ಲಾದ ಅಂದಾಜು ಆಕಾಶ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳೆಂದರೆ RA 5h = 75° ಮತ್ತು ಅವನತಿ +50° .

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಗೋಳವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಭೂ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು (ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ) ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಕಾಶಗೋಳವನ್ನು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಬಲ್ಬ್ ನೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂ ಧ್ರುವಗಳು, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ನೆರಳುಗಳಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ತಿರುಗುವ ಭೂಮಿ

ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏಕೆ ಉದಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತವೆ? ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವು ಏಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಆಕಾಶ ಗೋಳದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಭ್ರಮಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆಕಾಶದ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಭ್ರಮಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ, ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜೀನ್ ಫೌಕಾಲ್ಟ್ ಈ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 1851 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ ಪ್ಯಾಂಥಿಯೋನ್ ನ ಗುಮ್ಮಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ 60 ಮೀಟರ್ ಲೋಲಕವನ್ನು ತೂಗುಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಲೋಲಕವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ತೂಗಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭೂಮಿಯು ತಿರುಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಲೋಲಕದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅದೇ ಪಥವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಲೋಲಕದ ಚಲನೆಯ ಸಮತಲವು ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಫೌಕಾಲ್ಟ್ ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಫೂಕಾಲ್ಟ್ ರವರು, ಲೋಲಕವು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಾರಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಅಂತಹ ಲೋಲಕಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಋತುಗಳು

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ವರ್ಷವನ್ನು ಋತುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಋತುವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಋತುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿನ ಋತುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಗಮನಿಸಲಾದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಋತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ .

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಋತುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ: ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅದು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯು ದೀರ್ಘವೃತ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಅದರ ದೂರವು ಕೇವಲ 3% ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಲೆಗೆಡಿಸಲು, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧವು ಚಳಿಗಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಸಾಕು. ದೂರವು ಆಳುವ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಗೋಳಾರ್ಧಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಋತುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ? ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತೆ, ಋತುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ 23.5° ಓರೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ (ಬಿಸಿಲು)

ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ (ಬಿಸಿಲು)

ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷವು 23.5° ನಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧವು ಸೂರ್ಯನತ್ತ “ವಾಲುತ್ತದೆ” ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧವು ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧವು ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎರಡೂ ಧ್ರುವಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಎದುರು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಗೋಳಾರ್ಧಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗಿರುವ ಒಂದು ಗೋಳಾರ್ಧವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ನಾವು ಸೂರ್ಯನತ್ತ ವಾಲಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ (ಗೋಡೆಯು ಕಿರಣದಿಂದ “ಹೊರಕ್ಕೆ ವಾಲಿದರೆ”), ಆಗ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಬೆಳಕು ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ನ ನೇರ ಬೆಳಕಿನಂತೆ, ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿಯು (ಉಷ್ಣತೆ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು. (ಎ) ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. (ಬಿ) ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಿರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು

ಎರಡನೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಸೂರ್ಯನು ದಿಗಂತದ ಮೇಲೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಯೋಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಥವನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ(ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ). ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷವು ಓರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಕಾಶ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಸುಮಾರು 23.5° ನಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವರ್ಷವು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಸ್ಥಳವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಗಂತದ ಮೇಲೆ 15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯನು ಹೆಚ್ಚು ನೇರ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹಇರುತ್ತಾನೆ. (ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಲಾಭವು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಗಲಿನ ಗಂಟೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ ವರ್ಷದ ತಂಪಾದ, ಗಾಢವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.) ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ (ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ) ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸುಮಾರು 23° ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಇದು 23° N ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಉತ್ತುಂಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 23° N ನಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹವಾಯಿಯ ಬಳಿ), ಸೂರ್ಯನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶವನ್ನು ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.


https://openstax.org/details/books/astronomy ಪುಸ್ತಕದಿಂದ

Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *