ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್: ವ್ಯಕ್ತಿ , ಚಿಂತಕ, ಶಿಕ್ಷಕ

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 356 – 323), ನಂತರ ಮೆಸೆಡನ್ ನ ರಾಜ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನ್ ಗಳಿಂದ ಭಾರತದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು, ತನ್ನ ಬೋಧಕ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 384 – 322) ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. (ಚಿತ್ರ: ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಂಟೇಜ್/ಗೆಟ್ಟಿ ಇಮೇಜ್ಸ್) (Image by Stock Montage/Getty Images)
 • ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ 384 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾಗಿರಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವನ ತಂದೆ, ನಿಕೊಮಾಕಸ್, ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ರಾಜ ಮೂರನೇ ಅಮಿಂಟಾಸ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅಥೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಟೋಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 335 ರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಅಥೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಮತ್ತು ಲೈಸಿಯಮ್ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು.
 • ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
 • ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ:
  • ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳು: ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂಬಿದ್ದರು:
   • ಭೌತಿಕ ಕಾರಣವು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೇಜಿನ ಭೌತಿಕ ಕಾರಣ ಮರ.
   • ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ರಚನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೇಜಿನ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮರವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ವಿಧಾನ.
   • ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರಣವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೇಜನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಡಗಿ.
   • ಅಂತಿಮ ಕಾರಣವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೇಜಿನ ಅಂತಿಮ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವುದು.
  • ಜ್ಞಾನದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು: ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂಬಿದ್ದರು:
   • ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
   • ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೇಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನುಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
   • ಉತ್ಪಾದಕ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಜ್ಞಾನವು ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಉಡುಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
   • ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾವ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಂಫೋನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಸದ್ಗುಣಗಳು: ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸದ್ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂಬಿದ್ದರು:
   • ಧೈರ್ಯವೆಂದರೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
   • ಸಂಯಮವು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.
   • ನ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
   • ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
  • ಉತ್ತಮ ಜೀವನವು ಯುಡೈಮೋನಿಯಾದ ಜೀವನ, ಅಥವಾ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು:** ಉತ್ತಮ ಜೀವನವು ಯುಡೈಮೋನಿಯಾದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂಬಿದ್ದರು. ಯುಡೈಮೋನಿಯಾ ಎಂಬುದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ “ಸಂತೋಷ” ಅಥವಾ “ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ”. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವು ಕೇವಲ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.
  • ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪ:** ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೂಪವೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂಬಿದ್ದರು. ರಾಜನೀತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತವರ್ಗದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜನೀತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನಂಬಿದ್ದರು.

ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ನ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *