ಸರಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ: ಮೂಲತತ್ವಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 1

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಸ್ತಾರದವರೆಗೆ. ಇದು ದೈತ್ಯ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆಯಂತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಗಣಿತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ರೂಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಚಲಿಸುವ ವಿಧಾನದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಇದೆ.

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಚಲನೆ / Motion: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಬಲಗಳು / Forces: ಬಲಗಳು ತಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಳೆಯುವಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು, ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಶಕ್ತಿ / Energy: ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದು ಬೆಳಕು, ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ವಿಷಯ / Matter: ದ್ರವ್ಯವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪರಮಾಣುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು.
 • ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ / Gravity: ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎಳೆಯುವ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ. ಇದು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

1. ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ (Motion and Kinematics)

 • ಚಲನೆ: ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಆ ಚಲನೆಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಚಲನೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.
 • ದೂರ, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮತ್ತು ವೇಗ: ದೂರವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಅಂತರವಾಗಿದೆ. ವೇಗವು ಅಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ (ಮೀ / ಸೆ) ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವೇಗ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ: ವೇಗವು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವು ವೇಗದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

2. ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ನಿಯಮಗಳು (Forces and Newton’s Laws)

 • ಬಲ: ಬಲವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಳೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲದ SI ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ (N) ಆಗಿದೆ.
 • ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಮೊದಲ ನಿಯಮ: ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವು ಅಸಮತೋಲಿತ ಬಲದಿಂದ ವರ್ತಿಸದ ಹೊರತು ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
 • ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ: ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿವ್ವಳ ಬಲವು ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
 • ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಮೂರನೆಯ ನಿಯಮ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

3. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ (Energy and Work)

 • ಶಕ್ತಿ: ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ (ಚಲನೆಯ ಶಕ್ತಿ), ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ (ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿ), ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ (ಶಾಖ) ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿ (ಬೆಳಕು)(kinetic energy (energy of motion), potential energy (stored energy), thermal energy (heat), and radiant energy (light)) ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
 • ಕೆಲಸ: ಬಲವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಲದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಬಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಶಕ್ತಿ: ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದರ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ (W) ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆ (Gravity and Motion)

 • ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ: ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮುಕ್ತ ಬೀಳುವಿಕೆ: ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅವುಗಳ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಂದೇ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
 • ತೂಕ: ತೂಕವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ವಸ್ತುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ (Quantum Physics)

 • ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ: ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಉಪ ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.
 • ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಶನ್ / Quantization: ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು.
 • ತರಂಗ-ಕಣ ದ್ವಂದ್ವತೆ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳಂತೆ ಕಣಗಳು ಸಹ ತರಂಗದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಈ ದ್ವಂದ್ವವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವಾಗಿದೆ.
Spread the Knowledge

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *