Knowledge has no beginning, Learning has no end ...

ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ (ಕೆಂಪುನಾರಾಯಣ) – ಕವಿ ಪರಿಚಯ

ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ– ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕವಿಯಾದ ಇವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಮುದ್ರಾಮಂಜೂಷ’ವೆಂಬ ಗದ್ಯಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಮೈಸೂರಿನ ದೊರೆಯಾದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನ ಕನಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಶ . 1823. ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸದ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು...

ವಿಶಾಖದತ್ತ ಕವಿ ಪರಿಚಯ

ವಿಶಾಖದತ್ತ– ಇವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ’ವೆಂಬ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಕವಿಯು ‘ಸಾಮಂತ ವಟೇಶ್ವರದತ್ತನ ಮೊಮ್ಮಗನೆಂದೂ, ಮಹಾರಾಜ ಭಾಸ್ಕರದತ್ತನ ಮಗನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, ಇವರು ಯಾರು, ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದೊಂದೂ ನಿರ್ಧರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಕ ಇಮ್ಮಡಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ. ಶ, ಸು,...

ಶ್ರೀ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ

ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ “ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥಾವಳಿ“, 1945 ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನ ಇವರು ಕ್ರಿ. ಶ. 1874ರಲ್ಲಿ ಬಂಟವಾಳದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದರು. ಇವರು ಬಹಳ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇವರಿಗೆ ಬಡಪತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಐದು ಜನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎರಡನೆಯವರಾದರೂ ಇವರ ಬಡ ತಂದೆಯು...

ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮೋಡಿಮಾಡುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ (C. V. Raman) ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ ರವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1888 ರಲ್ಲಿ...

To a Pair of Sarus Cranes – Summary in Kannada

To a Pair of Sarus Cranes – ಒಂದು ಜೋಡಿ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿಗೆ The male was shotas he neckedto pull the reluctant sun outfrom the rim of horizon. ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಣುಕುತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದಿಗಂತದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆಕರೆಯಲು ಕುತ್ತಿಗೆ ನಿಮಿರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ...

ಸರಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ: ಮೂಲತತ್ವಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 1

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಸ್ತಾರದವರೆಗೆ. ಇದು ದೈತ್ಯ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆಯಂತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ವಿಧಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು...

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಪರಿಚಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ದ್ರವ್ಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂಯೋಜನೆ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಣ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು...

Chemistry Key Terms

Introduction Chemistry is the scientific discipline that studies the properties, composition, structure, and changes of matter. It explores the interactions and transformations of substances at the molecular and atomic levels. Chemistry is often referred...