NCERT Syllabus

9th Class NCERT Syllabus

Polynomial

Polynomials

Polynomials Introduction Polynomials In One Variable Zeroes Of A Polynomial Remainder Theorem Factorisation Of Polynomials Algebraic Identities Summary Polynomial is […]

8th Class NCERT Syllabus

The Story of Dharmavyadha

The story of Dharmavyadha – Kannada Summary

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ . ಅವನು ವೇದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ . ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವನ […]

7th Class NCERT Syllabus

EKALAVYA

Exercise Vocabulary Drona                                 The archery teacher for both the Pandava and the Kaurava Princes prostrate          Lie flat […]

6th Class NCERT Syllabus

My Heart Leaps Up

Exercises I. Answer the following questions after sharing your ideas with your partnera. The poet says, “my heart leaps up.” […]

5th Class NCERT Syllabus

THE PATRIOT

Exercise Comprehension : What are the characteristic features of a patriot? Ans:A patriot is a man who loves his native […]

DECIMAL FRACTIONS

Summary of decimal fraction Solved exercise of decimal fraction Summary Decimal fraction is a fraction whose denominator is 10 or a multiple of […]

4th Class NCERT Syllabus

SPEAK THE TRUTH

I. Write True or false Santhosh told a lie before the teacher. (True) Santhosh forgot to eat snacks after coming […]

Latest Posts

ಸರಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ: ಮೂಲತತ್ವಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 1

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಸ್ತಾರದವರೆಗೆ. ಇದು ದೈತ್ಯ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಥೆಯಂತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ […]

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

ಪರಿಚಯ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ದ್ರವ್ಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸಂಯೋಜನೆ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಣ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು […]

Chemistry Key Terms

Introduction Chemistry is the scientific discipline that studies the properties, composition, structure, and changes of matter. It explores the interactions […]

ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ರ ಅಪೂರ್ಣ ಅನ್ವೇಷಣೆ: ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ · ನವೆಂಬರ್ 22, 2023 ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ ಸ್ಟೈನ್ ನ ಏಕೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು (The Unified Field Theory) ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ […]